کمترین: 
11818
بیشترین: 
11827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11825
زمان: 
1/17 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 17 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 11825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":11827},{"date":"1398/01/17 13:00","price":11820},{"date":"1398/01/17 14:00","price":11827},{"date":"1398/01/17 15:00","price":11818},{"date":"1398/01/17 16:00","price":11827},{"date":"1398/01/17 20:00","price":11825}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398