کمترین: 
2345
بیشترین: 
2346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2346
زمان: 
1/17 13:00
قیمت لیر ترکیه امروز 17 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2346 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":2345},{"date":"1398/01/17 13:00","price":2346}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398