کمترین: 
1864500
بیشترین: 
1875500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875500
زمان: 
1/17 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 17 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1875500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1867500},{"date":"1398/01/17 14:00","price":1864500},{"date":"1398/01/17 15:00","price":1873500},{"date":"1398/01/17 16:00","price":1869500},{"date":"1398/01/17 17:00","price":1871500},{"date":"1398/01/17 18:00","price":1865500},{"date":"1398/01/17 19:00","price":1870500},{"date":"1398/01/17 20:00","price":1875500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398