کمترین: 
17209
بیشترین: 
17213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17213
زمان: 
1/17 13:00
قیمت پوند امروز 17 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 17213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":17209},{"date":"1398/01/17 13:00","price":17213}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398