کمترین: 
424600
بیشترین: 
427100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427100
زمان: 
1/17 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 17 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 17 فروردین 1398 , 427100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":425300},{"date":"1398/01/17 14:00","price":424600},{"date":"1398/01/17 15:00","price":426600},{"date":"1398/01/17 16:00","price":425100},{"date":"1398/01/17 17:00","price":426200},{"date":"1398/01/17 18:00","price":424800},{"date":"1398/01/17 19:00","price":426000},{"date":"1398/01/17 20:00","price":427100}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399