کمترین: 
1777800
بیشترین: 
1779300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1779300
زمان: 
1/17 15:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 17 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1779300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1779300},{"date":"1398/01/17 13:00","price":1777800},{"date":"1398/01/17 14:00","price":1778800},{"date":"1398/01/17 15:00","price":1779300}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398