کمترین: 
4531000
بیشترین: 
4571000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4571000
زمان: 
1/17 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 فروردین 1398 , 4571000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":4551000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":4531000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":4551000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":4571000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398