کمترین: 
1779200
بیشترین: 
1780700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780700
زمان: 
1/17 15:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 17 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1780700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":1780700},{"date":"1398/01/17 13:00","price":1779200},{"date":"1398/01/17 14:00","price":1780100},{"date":"1398/01/17 15:00","price":1780700}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398