کمترین: 
13189
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13190
زمان: 
1/17 20:00
قیمت دلار امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 13190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":13198},{"date":"1398/01/17 13:00","price":13200},{"date":"1398/01/17 15:00","price":13189},{"date":"1398/01/17 16:00","price":13200},{"date":"1398/01/17 18:00","price":13190},{"date":"1398/01/17 19:00","price":13194},{"date":"1398/01/17 20:00","price":13190}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398