کمترین: 
573800
بیشترین: 
577200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577200
زمان: 
1/17 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 17 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 577200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":574700},{"date":"1398/01/17 14:00","price":573800},{"date":"1398/01/17 15:00","price":576500},{"date":"1398/01/17 16:00","price":574400},{"date":"1398/01/17 18:00","price":574100},{"date":"1398/01/17 19:00","price":575600},{"date":"1398/01/17 20:00","price":577200}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398