کمترین: 
2549000
بیشترین: 
2599000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2569000
زمان: 
1/17 17:00
قیمت نیم سکه امروز 17 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2569000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":2549000},{"date":"1398/01/17 13:00","price":2599000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":2569000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398