کمترین: 
4712000
بیشترین: 
4748000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4748000
زمان: 
1/17 19:00
قیمت سکه امامی امروز 17 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 4748000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":4712000},{"date":"1398/01/17 13:00","price":4720000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":4716000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":4735000},{"date":"1398/01/17 16:00","price":4730000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":4740000},{"date":"1398/01/17 18:00","price":4746000},{"date":"1398/01/17 19:00","price":4748000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398