کمترین: 
430300
بیشترین: 
432900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
432900
زمان: 
1/17 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 17 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 432900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":431000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":430300},{"date":"1398/01/17 15:00","price":432400},{"date":"1398/01/17 16:00","price":430800},{"date":"1398/01/17 18:00","price":430600},{"date":"1398/01/17 19:00","price":431700},{"date":"1398/01/17 20:00","price":432900}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398