کمترین: 
4527000
بیشترین: 
4567000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4567000
زمان: 
1/17 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 4567000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 12:00","price":4547000},{"date":"1398/01/17 14:00","price":4527000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":4547000},{"date":"1398/01/17 17:00","price":4567000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398