کمترین: 
186413
بیشترین: 
186535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
186535.0
زمان: 
1/17 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 17 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 186535.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 11:40","price":186413.0},{"date":"1398/01/17 14:40","price":186535.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398