کمترین: 
13330
بیشترین: 
13450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13380
زمان: 
1/17 15:01
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 13380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 11:18","price":13330},{"date":"1398/01/17 11:24","price":13350},{"date":"1398/01/17 12:01","price":13450},{"date":"1398/01/17 15:01","price":13380}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399