کمترین: 
3700
بیشترین: 
3720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3710
زمان: 
1/17 18:02
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 17 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 11:10","price":3700},{"date":"1398/01/17 12:00","price":3700},{"date":"1398/01/17 12:13","price":3710},{"date":"1398/01/17 12:37","price":3720},{"date":"1398/01/17 18:02","price":3710}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398