کمترین: 
15188
بیشترین: 
15215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15193
زمان: 
1/17 20:00
قیمت یورو امروز 17 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 17 فروردین 1398 , 15193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 11:00","price":15195},{"date":"1398/01/17 12:00","price":15192},{"date":"1398/01/17 13:00","price":15188},{"date":"1398/01/17 14:00","price":15193},{"date":"1398/01/17 15:00","price":15194},{"date":"1398/01/17 16:00","price":15211},{"date":"1398/01/17 17:00","price":15196},{"date":"1398/01/17 18:00","price":15215},{"date":"1398/01/17 20:00","price":15193}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398