کمترین: 
4685000
بیشترین: 
4750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4750000
زمان: 
1/17 15:00
قیمت سکه در بازار تهران امروز 17 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 4750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:48","price":4685000},{"date":"1398/01/17 10:57","price":4700000},{"date":"1398/01/17 11:14","price":4702000},{"date":"1398/01/17 11:18","price":4705000},{"date":"1398/01/17 11:22","price":4710000},{"date":"1398/01/17 12:08","price":4725000},{"date":"1398/01/17 12:12","price":4730000},{"date":"1398/01/17 15:00","price":4750000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398