کمترین: 
13168.2
بیشترین: 
13168.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13168.2
زمان: 
1/17 10:00
قیمت بات تایلند امروز 17 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 13168.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":13168.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398