کمترین: 
3100.4
بیشترین: 
3100.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3100.4
زمان: 
1/17 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3100.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":3100.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398