کمترین: 
2970.3
بیشترین: 
2970.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2970.3
زمان: 
1/17 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2970.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":2970.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398