کمترین: 
13784.3
بیشترین: 
13784.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13784.3
زمان: 
1/17 10:00
قیمت دینار کویت امروز 17 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 13784.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":13784.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399