کمترین: 
487.6
بیشترین: 
487.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.6
زمان: 
1/17 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 17 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 487.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":487.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398