کمترین: 
451.6
بیشترین: 
451.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.6
زمان: 
1/17 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 17 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 451.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":451.6}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399