کمترین: 
54.8
بیشترین: 
54.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.8
زمان: 
1/17 10:00
قیمت افغانی امروز 17 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 54.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":54.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398