کمترین: 
4199.8
بیشترین: 
4199.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4199.8
زمان: 
1/17 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 4199.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":4199.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398