کمترین: 
3136.4
بیشترین: 
3136.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3136.4
زمان: 
1/17 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 17 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3136.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":3136.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398