کمترین: 
3759.6
بیشترین: 
3759.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3759.6
زمان: 
1/17 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 17 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 3759.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":3759.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398