کمترین: 
625.3
بیشترین: 
625.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.3
زمان: 
1/17 10:00
قیمت یوان چین امروز 17 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 625.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":625.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398