کمترین: 
746.9
بیشترین: 
746.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
746.9
زمان: 
1/17 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 17 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 746.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":746.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398