کمترین: 
5476.1
بیشترین: 
5476.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5476.1
زمان: 
1/17 10:00
قیمت پوند امروز 17 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 17 فروردین 1398 , 5476.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":5476.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398