کمترین: 
4713.1
بیشترین: 
4713.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4713.1
زمان: 
1/17 10:00
قیمت یورو امروز 17 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 17 فروردین 1398 , 4713.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 10:00","price":4713.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398