کمترین: 
2.665
بیشترین: 
2.678
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.678
زمان: 
1/17 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 2.678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:08","price":2.665},{"date":"1398/01/17 00:32","price":2.671},{"date":"1398/01/17 01:08","price":2.673},{"date":"1398/01/17 01:32","price":2.675},{"date":"1398/01/17 02:08","price":2.678}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398