کمترین: 
1.9725
بیشترین: 
1.9735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9735
زمان: 
1/17 02:08
قیمت بنزین امروز 17 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1.9735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:08","price":1.9732},{"date":"1398/01/17 01:08","price":1.9735},{"date":"1398/01/17 01:32","price":1.9725},{"date":"1398/01/17 02:08","price":1.9735}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398