کمترین: 
70.41
بیشترین: 
70.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.41
زمان: 
1/17 02:08
قیمت نفت برنت امروز 17 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 70.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:08","price":70.45},{"date":"1398/01/17 00:32","price":70.44},{"date":"1398/01/17 01:32","price":70.42},{"date":"1398/01/17 02:08","price":70.41}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398