کمترین: 
163.2
بیشترین: 
167.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167.72
زمان: 
1/17 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 فروردین 1398 , 167.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:00","price":164.04},{"date":"1398/01/17 03:00","price":164.5},{"date":"1398/01/17 06:00","price":165.47},{"date":"1398/01/17 09:00","price":163.7},{"date":"1398/01/17 12:00","price":164.66},{"date":"1398/01/17 15:00","price":163.2},{"date":"1398/01/17 18:00","price":164.3},{"date":"1398/01/17 21:00","price":167.72}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399