کمترین: 
5038.8
بیشترین: 
5122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5122
زمان: 
1/17 21:00
قیمت بیت کوین امروز 17 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 فروردین 1398 , 5122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:00","price":5066.8},{"date":"1398/01/17 03:00","price":5060.4},{"date":"1398/01/17 06:00","price":5064.1},{"date":"1398/01/17 09:00","price":5052.5},{"date":"1398/01/17 12:00","price":5077},{"date":"1398/01/17 15:00","price":5038.8},{"date":"1398/01/17 18:00","price":5068.8},{"date":"1398/01/17 21:00","price":5122}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398