کمترین: 
1291.41
بیشترین: 
1291.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291.55
زمان: 
1/17 02:30
قیمت اونس طلا امروز 17 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 فروردین 1398 , 1291.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/17 00:00","price":1291.42},{"date":"1398/01/17 00:30","price":1291.74},{"date":"1398/01/17 01:00","price":1291.75},{"date":"1398/01/17 01:30","price":1291.56},{"date":"1398/01/17 02:00","price":1291.41},{"date":"1398/01/17 02:30","price":1291.55}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398