کمترین: 
68.76
بیشترین: 
68.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.76
زمان: 
1/16 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 68.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 17:32","price":68.76}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398