کمترین: 
24.13
بیشترین: 
24.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.48
زمان: 
1/16 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 16 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 24.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 11:08","price":24.63},{"date":"1398/01/16 11:32","price":24.71},{"date":"1398/01/16 12:08","price":24.6},{"date":"1398/01/16 13:08","price":24.13},{"date":"1398/01/16 14:08","price":24.25},{"date":"1398/01/16 14:32","price":24.47},{"date":"1398/01/16 15:08","price":24.8},{"date":"1398/01/16 15:32","price":24.87},{"date":"1398/01/16 16:08","price":24.84},{"date":"1398/01/16 16:32","price":24.71},{"date":"1398/01/16 17:08","price":24.3},{"date":"1398/01/16 17:32","price":24.41},{"date":"1398/01/16 18:08","price":24.67},{"date":"1398/01/16 18:32","price":24.66},{"date":"1398/01/16 19:08","price":24.58},{"date":"1398/01/16 19:32","price":24.77},{"date":"1398/01/16 20:08","price":24.71},{"date":"1398/01/16 20:32","price":24.59},{"date":"1398/01/16 21:08","price":24.48}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398