کمترین: 
1285.7
بیشترین: 
1293.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291.89
زمان: 
1/16 20:30
قیمت اونس طلا امروز 16 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 فروردین 1398 , 1291.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 03:00","price":1292.27},{"date":"1398/01/16 03:30","price":1293.27},{"date":"1398/01/16 04:00","price":1293.37},{"date":"1398/01/16 04:30","price":1292.83},{"date":"1398/01/16 05:00","price":1291.06},{"date":"1398/01/16 05:30","price":1291.55},{"date":"1398/01/16 06:00","price":1291.75},{"date":"1398/01/16 06:30","price":1291.24},{"date":"1398/01/16 07:00","price":1290.52},{"date":"1398/01/16 07:30","price":1290.66},{"date":"1398/01/16 08:00","price":1289.65},{"date":"1398/01/16 08:30","price":1288.57},{"date":"1398/01/16 09:00","price":1289.03},{"date":"1398/01/16 09:30","price":1288.74},{"date":"1398/01/16 12:00","price":1288.41},{"date":"1398/01/16 12:30","price":1289.83},{"date":"1398/01/16 15:00","price":1289.61},{"date":"1398/01/16 15:30","price":1290.38},{"date":"1398/01/16 16:00","price":1290.62},{"date":"1398/01/16 16:30","price":1289.03},{"date":"1398/01/16 18:00","price":1285.70},{"date":"1398/01/16 18:30","price":1290.06},{"date":"1398/01/16 19:00","price":1289.78},{"date":"1398/01/16 19:30","price":1291.71},{"date":"1398/01/16 20:00","price":1291.86},{"date":"1398/01/16 20:30","price":1291.89}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399