کمترین: 
155.4
بیشترین: 
165.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
163.5
زمان: 
1/16 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 فروردین 1398 , 163.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/16 00:00","price":155.4},{"date":"1398/01/16 12:00","price":162.6},{"date":"1398/01/16 15:00","price":163.1},{"date":"1398/01/16 18:00","price":165.03},{"date":"1398/01/16 21:00","price":163.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399