کمترین: 
69.12
بیشترین: 
69.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.12
زمان: 
1/15 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 15 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 69.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 17:32","price":69.12}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398