کمترین: 
422300
بیشترین: 
422800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422500
زمان: 
1/15 16:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 15 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 15 فروردین 1398 , 422500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":422300},{"date":"1398/01/15 15:00","price":422800},{"date":"1398/01/15 16:00","price":422500}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398