کمترین: 
570700
بیشترین: 
571300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571000
زمان: 
1/15 16:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 15 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 571000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":570700},{"date":"1398/01/15 15:00","price":571300},{"date":"1398/01/15 16:00","price":571000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399