کمترین: 
428000
بیشترین: 
428500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428300
زمان: 
1/15 16:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 15 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 428300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 14:00","price":428000},{"date":"1398/01/15 15:00","price":428500},{"date":"1398/01/15 16:00","price":428300}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398