کمترین: 
13197
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
1/15 16:00
قیمت دلار امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 13:00","price":13197},{"date":"1398/01/15 14:00","price":13200},{"date":"1398/01/15 15:00","price":13198},{"date":"1398/01/15 16:00","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398