کمترین: 
1778900
بیشترین: 
1780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1778900
زمان: 
1/15 15:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 15 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1778900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 13:00","price":1780000},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1779100},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1778900}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398