کمترین: 
1780200
بیشترین: 
1781300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780200
زمان: 
1/15 15:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 15 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1780200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 13:00","price":1781300},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1780500},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1780200}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398